Dziś w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie podpisana została umowa o dofinansowanie budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego. Jest to pierwsza umowa zawarta w ramach unijnego programu Infrastruktura i Środowisko.

Budowa spalarni odpadów jest partnerskim projektem dwóch samorządów: Gminy Miasta Bydgoszcz oraz Gminy Miasta Toruń. Beneficjentem projektu, na mocy porozumienia zawartego pomiędzy miastami, została bydgoska spółka ProNatura.

Projekt obejmuje stworzenie spójnych systemów gospodarki odpadami dla miast Bydgoszczy i Torunia oraz sąsiednich gmin wraz z budową instalacji do termicznego przekształcania odpadów. Jego wydajność ma wynosić 180 tys. ton. Budowa ruszy w przyszłym roku, a zakończy się w roku 2014.

2 lutego 2009 roku ogłoszona została aktualizacja listy projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wśród 268 projektów umieszczonych na liście podstawowej znalazł się również wspólny projekt Bydgoszczy i Torunia pn. "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego (ZTPOK)".

5 czerwca 2009 r. Prezydent Torunia Michał Zaleski i ówczesny prezydent Bydgoszczy Konstanty Dombrowicz podpisali preumowę na realizację projektu.

Przedsięwzięcie zakłada budowę:
– Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych z odzyskiem energii przy ul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy
– Kompostowni do kompostowania selektywnie zebranych odpadków ulegających biodegradacji na terenie Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura przy ul. Prądocińskiej w Bydgoszczy
– Stacji  przeładunkowej odpadów przy ul. Kociewskiej w Toruniu
– Sieci przesyłowej wyprowadzającej energię cieplną z ZTPOK wraz z infrastrukturą
– Sieci przesyłowej wyprowadzającej energię elektryczną z ZTPOK wraz z infrastrukturą
– Budowa spalarni kosztowała będzie niemal 620 mln zł, a unijne dofinansowanie wyniesie prawie 340 mln zł

Udział finansowy w ponoszonych kosztach został wstępnie ustalony w proporcji wynikającej z ilości odpadów obu miast przypadających na jednego mieszkańca: Bydgoszcz – 2/3 kosztów, Toruń – 1/3 kosztów.

źródło: torun.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj