Polska technologia firmy Asket, laureata projektu Ministerstwa Środowiska GreenEvo, jest pierwszym rozwiązaniem w Europie zweryfikowanym w ramach Pilotażowego programu weryfikacji technologii środowiskowych Unii Europejskiej (ETV).

Oficjalny numer pierwszego Świadectwa Weryfikacji to VN20140001. Technologia została ​sprawdzona w Instytucie Technologiczno -Przyrodniczym w Poznaniu.

ETV to narzędzie rynkowe, którego zadaniem jest ułatwienie i przyspieszenie komercjalizacji innowacyjnych technologii środowiskowych. System pozwala w sposób niezależny i bezstronny sprawdzić, czy parametry sprawności deklarowane przez dostawcę nowatorskiej technologii środowiskowej są zgodne z prawdą i poparte rzetelnymi danymi z badań. Weryfikacji dokonują wyspecjalizowane, niezależne Jednostki Weryfikujące. Obecnie europejski system ETV wdrażany jest jako program pilotażowy z udziałem kilku państw Unii Europejskiej, w tym Polski.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj