Wczoraj odbyło się pierwsze posiedzenie składu Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko.

W spotkaniu wziął udział Główny Konserwator Przyrody Maciej Trzeciak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

– Działamy w tempie ekspresowym – powiedział otwierając posiedzenie minister Trzeciak. – Przyjęliśmy tryb pilnych działań, ponieważ to, nad czym będziemy pracować,  dotyczy kwestii o fundamentalnym znaczeniu dla rozwoju Polski. Jesteście gwarantem  tego, że oceny oddziaływania na środowisko będą oparte na merytorycznych i transparentnych przesłankach – zaznaczył Główny Konserwator Przyrody zwracając się do członków Komisji.  

Głównym zadaniem, którym zajmie się Komisja, jest poprawienie jakości procedur OOŚ, w celu efektywnej absorpcji środków z funduszy unijnych. Realizacji tego celu ma służyć m.in. intensyfikacja współpracy z wojewódzkimi komisjami ds. ocen oddziaływania na środowisko.

Krajowa Komisja ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Środowiska. 18 kwietnia 2008 r., na podstawie art. 395 ust. 2 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Minister  powołał jej nowy skład.  

Decyzję Ministra Środowiska z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie  ustalenia składu osobowego Krajowej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko można znaleźć tutaj.

Członkowie Komisji reprezentują różne dziedziny. Są wśród nich naukowcy, praktycy i przedstawiciele organizacji ekologicznych.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj