Poloska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej zwróciła się do prezydenta, premiera, ministra gospodarki oraz marszałków Sejmu i Senatu z apelem o podjęcie zdecydowanych działań, mających na celu opracowanie i wdrożenie programu rozwoju infrastruktury energetycznej w Polsce.

Według Izby skala działań inwestycyjnych w ostatnich 20 latach w sektorze energetycznym jest wysoce niezadowalająca, a ostatnie wydarzenia, jakie miały miejsce w województwie zachodniopomorskim w pierwszej połowie kwietnia br. dowodzą, że nie można dłużej ignorować licznych głosów dochodzących nie od dziś z sektora energetycznego na temat zagrożeń dla funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego. Starzejące się, mało wydajne i nieekologiczne moce wytwórcze, słabo rozbudowana sieć przesyłowa i dystrybucyjna oraz  scentralizowany system wytwarzania energii to dziś główne bolączki polskiej energetyki.

Dlatego też PIGEO zaapelowała o podjęcie zdecydowanych i pilnych działań legislacyjnych, których efektem będzie uproszczenie procedur wyboru lokalizacji pod inwestycje liniowe w energetyce, uzyskiwania wymaganych pozwoleń oraz wyboru wykonawców.

"Niezbędne jest bowiem tworzenie nowych mocy wytwórczych, wykorzystujących wszelkie dostępne zasoby źródeł energii – zarówno konwencjonalne, jaki i odnawialne, jądrowe i alternatywne. Niezbędny jest rozwój generacji rozproszonej, gdyż tylko powstanie tysięcy małych i średnich źródeł wytwarzania, pozwoli na szybkie zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii. Na potrzeby rozwoju samej energetyki wiatrowej niezbędne jest wybudowanie w najbliższych 12 latach blisko 1200 km linii przesyłowych. A przecież w planach są jeszcze nowe moce w energetyce konwencjonalnej, a nawet jądrowej. Zrealizowanie tak ogromnych inwestycji liniowych w tak krótkim czasie w obecnym porządku prawnym jest niemożliwe" – czytamy w komunikacie PIGEO..

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj