Zakończono postępowanie i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na prace projektowe dla robót budowlanych i inżynieryjnych dla kontraktu modernizacji piotrkowskiej oczyszczalni ścieków.

Po analizie złożonej dokumentacji komisja przetargowa wybrała warszawskie konsorcjum, którego liderem jest firma CDM Sp. z o.o. z Warszawy oferujące cenę 1.932.480,00 zł brutto.

W konkursie startowały także oferty:
– konsorcjum firm SAFEGE (Francja) i Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe PROJ-EKO Sp. z o.o. z Piły – cena brutto 2.311.900,00 zł;
– konsorcjum firm Grontmij Polska Sp. z o.o. z Poznania i DHV Polska Sp. z o.o. z Warszawy – cena brutto 2.379.000,00 zł;
– konsorcjum firm Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o., Scott Wilson Sp. z o.o.  z Warszawy oraz Scott Wilson Ltd (Wielka Brytania) reprezentowany przez Scott Wilson Ltd Sp. z o.o. Oddział w Polsce z Warszawy – cena brutto 2.316.780,00 zł;
– HYDROPROJEKT  Sp. z o.o. z Warszawy i SOCOTEC Polska Sp. z o.o. z Warszawy – cena brutto 4.636.000,00 zł;
– konsorcjum firm Tobin Consulting Engineers (Irlandia) i Zakład Projektowo – Usługowy „NOSAN” z Kielc – cena brutto 2.342.400,00 zł.

Projekt „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” to największa inwestycja w historii Piotrkowa Trybunalskiego. Na realizację całego projektu miasto pozyskało blisko 160 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

źródło: piotrkow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj