Minął miesiąc od kiedy zostały wprowadzone specjalne „wjazdówki” na ulicę Piotrkowską w Łodzi. Każdy, kto chce wjechać na reprezentacyjną ulicę na odcinek od placu Wolności do al. Mickiewicza/al. Piłsudskiego musi wylegitymować się identyfikatorem typu A lub B.

Do siedziby ZDiT od 19 stycznia wpłynęło prawie 2 tys. podań na wydanie takiego dokumentu. Do tej pory wydano 1750 identyfikatorów.

Od 1 lutego wjechać swoimi pojazdami na ulicę Piotrkowską – na odcinku od pl. Wolności do al. Piłsudskiego – mogą osoby, które posiadają identyfikatory typu A lub typu B. Do pierwszego z nich, całorocznego, tzw. stałego mają prawo: pojazdy osób zameldowanych na ulicy Piotrkowskiej na odcinku od pl. Wolności do al. Mickiewicza/al. Piłsudskiego, właścicieli lokali lub innych osób posiadających tytuł prawny do lokalu lub stanowiska postojowego na terenie nieruchomości na danym odcinku ul. Piotrkowskiej nieposiadających dojazdu od strony innych ulic. Identyfikator ten jest przeznaczony także dla pojazdów służb miejskich i wojewódzkich, pojazdów wykorzystywanych do opieki hospicyjnej, pojazdów firm dostarczających posiłki na podstawie stałych umów oraz dla „trambusu”. Identyfikatory typu A wydawane są w maksymalnej liczbie 5 sztuk dla jednego wnioskodawcy, a jego duplikat jest tylko jeden. Identyfikatory typu A wydawane są na czas określony, ale nie dłuższy niż do końca danego roku.

Jednocześnie zostały wprowadzone identyfikatory typu B. Wydawane są one dla pojazdów, które na ulicę Piotrkowską będą chciały wjechać w szczególnych przypadkach. Takim szczególnym przypadkiem może być np. ślub. Upoważnienia typu B będą wydawane przez Dyspozycję Inżyniera Miasta od 1 lutego.

Uprzywilejowanymi pojazdami, które mogą poruszać się bez żadnych przeszkód po reprezentacyjnej ulicy są riksze i rowerzyści. Obowiązek posiadania identyfikatora nie dotyczy także kierowców taksówek w czasie obsługi klienta i dojazdu do postojów na ul. Piotrkowskiej. Mogą oni również zatrzymywać się i stać na ul. Piotrkowskiej do 10 min. w czasie obsługi klienta.

Identyfikator typu A jest ważny wyłącznie z dokumentem potwierdzającym, iż pojazd znajduje się w dyspozycji osoby bądź instytucji uprawnionej do wjazdu. Z kolei identyfikator typu B nie może być wykorzystywany dla pojazdu o innym numerze rejestracyjnym niż wymieniony na awersie. Obydwa identyfikatory należy umieścić za przednią szybą pojazdu.

Kierowcom wjeżdżającym i przejeżdżającym Piotrkowską na wprost na odcinku od pl. Wolności do al. Mickiewicza grozi mandat w wysokości 500 zł i 5 punktów karnych. Nie można także zaparkować pojazdu, w przeciwnym razie czeka na nas mandat 100 zł i 1 punkt karny.

źródło: uml.lodz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj