10 czerwca 2010 r. w Urzędzie Miejskim w Piszu podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie zadania pt. „Przebudowa wraz z rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Piszu”. Inwestycję zrealizuje firma EKO-MTK sp. z o.o. z Brwinowa.

Zgodnie z harmonogramem prace rozpoczną się 12 lipca 2010 r. i potrwają do listopada 2012 r. Koszt tego zadania inwestycyjnego to 13.416.358,53 zł.  Inwestycja polegać będzie na zwiększeniu przepustowości oczyszczalni, ulepszeniu technologii oczyszczania ścieków i uporządkowaniu gospodarki osadowej.

Przebudowa wraz z rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków to drugie zadanie wchodzące w skład ogromnego projektu pt. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich – aglomeracja Pisz”. Zadanie to dofinansowane jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Realizacja tego największego, jak do tej pory, projektu inwestycyjnego w Piszu odbędzie się w latach 2010-2014. 

źródło: pisz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj