Po Małym Rynku, placu bohaterów Getta czy placu Matejki, kolejny fragment zabytkowej przestrzeni publicznej w Krakowie odzyska dawną świetność. Rozstrzygnięto konkurs na koncepcję zagospodarowania placu Nowego na Kazimierzu.

25 projektantów wzięło udział w rywalizacji na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną placu Nowego na krakowskim Kazimierzu. Zdaniem jurorów najlepsza okazała się koncepcja przedstawiona przez Biuro Projektów Lewicki Łatak.

– Zadecydowały wielofunkcyjność propozycji, przy zachowaniu dotychczasowej atmosfery placu, wzbogaconej o nowe elementy architektoniczne – mówił Michał Szymanowski, przewodniczący sądu konkursowego. Projektanci proponują zadaszenie południowej części placu. Tam miałoby być miejsce dla stałych stanowisk handlowych. – Dach służyłby jednocześnie jako taras – nowy element przestrzeni publicznej – wyjaśniał prof. Andrzej Wyżykowski, główny architekt miasta, członek jury.

Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 20 tysięcy złotych. Dodatkowo zostanie też zaproszony do negocjacji w sprawie opracowania dokumentacji projektowej zagospodarowania placu.

Plac Nowy, jest elementem układu urbanistycznego dawnego miasta Kazimierz, wpisanym do rejestru zabytków już w 1934 roku oraz na Listę Dziedzictwa Światowego. Usytuowany jest na obszarze uznanym za pomnik historii „Kraków – historyczny zespół miasta”. Położony na terenie miasta lokacyjnego (1335 r.), w latach 1607-08 wszedł w skład miasta żydowskiego. W swej obecnej postaci został ukształtowany w wieku XIX i na początku wieku XX. Znajdujący się w centralnej części placu budynek dawnej rzeźni rytualnej tzw. „Okrąglak” został zaprojektowany w roku 1899 i zbudowany w roku następnym. Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z grudnia 2008 roku, obiekt został wpisany do rejestru zabytków.

źródło: krakow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj