Po dwunastu miesiącach remontu i modernizacji w Warszawie do użytku oddano otwarto pl. Grzybowskiego. Pojawiła się nowoczesna iluminacja, architektura, nowa zieleń, oczko wodne z kaskadą i mgiełką.

– Stoimy w miejscu dawnego rynku jurydyki Grzybów – miasteczka, które w XVIII wieku zostało włączone do Warszawy. Tu licznie osiedlała się ludność żydowska, protestancka, rzemieślnicy i kupcy. Charakterystyczny, zachowany do dziś trójkątny rynek tętnił życiem – przypomniała Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy

Modernizacja obejmowała cały obszar placu ze szczególnym uwzględnieniem zieleńca. Przebudowano także chodniki na ul. Twardej w rejonie pl. Grzybowskiego. W ramach remontu wymieniono nawierzchnię, przebudowano też uliczną sieć oświetleniową.

W roku 2008 rozstrzygnięto konkurs na projekt, a pod koniec 2009 roku została podpisana umowa na realizację z firmą Mostostal Warszawa S.A. Prace były finansowane przez Zarząd Terenów Publicznych i Zarząd Dróg Miejskich. Poza modernizacją placu wykonano również remont nawierzchni przyległej ulicy Twardej (na odcinku ul. Emilii Plater – ul. Grzybowska) tak, aby rewitalizacja tego rejonu była całościowa. Koszt inwestycji to ok. 11,6 mln zł.

źródło: um.warszawa.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj