Codziennie przegląd urządzeń zabawowych, co miesiąc obowiązkowa wymiana piasku w piaskownicach oraz komisyjna kontrola bezpieczeństwa wyposażenia i czystości placów zabaw – to zasady dbania o bezpieczeństwo dzieci korzystających z placów zabaw w warszawskich parkach.

Place zabaw, których w sześciu stołecznych parkach dogląda Zarząd Oczyszczania Miasta, objęte są starannym monitoringiem pod kątem bezpieczeństwa technicznego urządzeń oraz prawidłowego stanu sanitarnego.

Każdego dnia o poranku huśtawki, pochylnie, bujaczki, piaskownice, ścianki wspinaczkowe, przeplotnie są skrupulatne przeglądane. Pracownik techniczny ma za zadanie obejrzeć dokładnie każdy element poszczególnych urządzeń i dokonać ewentualnych napraw. Dodatkowo raz w miesiącu place zabaw wizytowane są przez komisję bhp, która ocenia stan techniczny urządzeń. Oznacza to, że członkowie komisji sprawdzają  od strony praktycznej w jakim stanie są poszczególne zabawki. Zwracają uwagę np. na stan elementów drewnianych, mocowanie łańcuchów, lin czy  części ścianek wspinaczkowych. Komisja bhp ocenia ponadto stan nawierzchni oraz ogrodzenia placów zabaw, a także czystość.

Place zabaw, tak jak i całe parki, sprzątane są codziennie. W zachowaniu porządku bardzo pomaga fakt, że wszystkie place będące pod opieką ZOM są ogrodzone. To minimalizuje ryzyko niekontrolowanego wbiegania psów, przede wszystkim jednak zwiększa bezpieczeństwo najmłodszych. Na terenie placów obowiązuje zakaz palenia tytoniu o czym informują regulaminy korzystania z parków. Place wyposażone są w kosze na śmieci i ławki. Piasek w piaskownicach wymieniany jest co miesiąc, w sumie 7 razy w okresie od kwietnia do października. Jeśli wystąpiłoby zanieczyszczenie piaskownicy nowy piasek dostarczany jest bezzwłocznie. Dbałość o jak najlepszy stan techniczny i czystość placów doceniają użytkownicy i ich opiekunowie. W ubiegłorocznym plebiscycie na najlepszy plac zabaw w Warszawie w gronie laureatów był plac znajdujący się w Parku Ujazdowskim. 

Zarząd Oczyszczania Miasta dba o place zabaw w sześciu miejskich parkach:  Praskim, Ujazdowskim, Skaryszewskim, Fosa i Stoki Cytadeli,  Ogrodzie Saskim i na Polu Mokotowskim.

źródło: zom.waw.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj