25 lutego 2008 roku, z inicjatywy Vattenfall i Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych w UE, przedsiębiorstwa energetyczne działające w naszym kraju powołały Polską Platformę Czystych Technologii Węglowych.

PGE Polska Grupa Energetyczna SA,Południowy Koncern Energetyczny SA, Elektrownia Kozienice SA, EDF Polska Sp. z o.o.,Dalkia Polska,CEZ Polska, Electrabel Polska SA, Zespół Elektrowni Ostrołęka SA oraz Vattenfall Poland Sp. z o.o., podpisały umowę współpracy w obecności posła Parlamentu Europejskiego – profesora Jerzego Buzka, przedstawiciela Komisji Europejskiej – Krzysztofa Bolesty, Wiceministra Gospodarki – Dariusza Bogdana, Wiceministra Środowiska, Głównego Geologa Kraju – Henryka Jacka Jezierskiego oraz Dyrektora KPK – Andrzeja Siemaszko. Podpisana umowa precyzuje zasady działania i reguluje kwestie organizacyjne.

Polski przemysł energetyczny balansuje dziś między wymaganiami ochrony środowiska, wzrostem zapotrzebowania na energię i oczekiwaniami społeczeństwa związanymi z niską ceną energii i czystym powietrzem.

Polska Platforma CTW będzie koncentrować się na rozeznaniu technologii możliwych do wdrożenia w Polsce oraz kwestiach dotyczących bezpiecznego transportu i składowania dwutlenku węgla w pokładach geologicznych. Będzie także wspierać merytorycznie proces legislacyjny dotyczący przeniesienia odpowiednich dyrektyw unijnych do polskiego prawa. Zamierza również informować społeczeństwo o wszelkich aspektach związanych z czystymi technologiami węglowymi, w tym o wpływie tych technologii na środowisko.

Przewodniczącym Komitetu Polskiej Platformy Czystych Technologii Węglowych został Jacek Piekacz z Vattenfall Heat Poland, Dyrektor ds.współpracy z Unią Europejską.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj