Adaptacja do zmian klimatu może być lepiej rozumiana i prowadzona dzięki internetowemu narzędziu stworzonemu wspólnie przez państwa członkowskie UE. Dostępne, zweryfikowane informacje o skutkach zmian klimatu i przeciwdziałaniu im są w zasięgu ręki – uruchomiono europejską platformę dostosowania do zmian klimatu (Climate-ADAPT), interaktywne narzędzie internetowe dotyczące adaptacji do zmian klimatu.

Zagwarantowanie dostępu do najświeższych, zweryfikowanych informacji na temat adaptacji do niekorzystnych skutków zmian klimatycznych – to główne cel platformy internetowej Climate-ADAPT. Jej zadaniem jest wspieranie podmiotów odpowiedzialnych za kształtowanie polityki na poziomie UE, krajowym, regionalnym i lokalnym w planowaniu polityki i prowadzeniu działań dostosowawczych do zmian klimatu. Dzięki bardzo bogatej bazie danych można będzie w jednym miejscu znaleźć opracowania eksperckie, strategie i plany adaptacji dla państw i regionów, opisy wdrożonych rozwiązań charakterystycznych dla danego obszaru.

Wszyscy, którzy poszukują informacji na ten temat zyskali możliwość łatwego dostępu do najważniejszych danych pochodzących z wielu źródeł. Serwis daje możliwość wymiany informacji pomiędzy użytkownikami i dostawcami danych na terenie konkretnych regionów.

Pozwala też na strukturyzację informacji. Na stronie http://climate-adapt.eea.europa.eu, znajdziemy m.in. informacje na temat działań krajowych poszczególnych państw członkowskich UE na rzecz realizacji „Białej Księgi”. Zostały one podzielone na sześć grup tematycznych, tj. ramy prawne, priorytety, szacunki, lokalne działania, tabelaryczne podsumowanie działań oraz dane kontaktowe.

Nowy portal pełni także funkcję wspomagającą dla gromadzenia oraz rozpowszechniania informacji naukowych i danych o klimacie. Jego działanie będzie miało wpływ na rozwój strategii adaptacyjnych na szczeblach państw, regionów oraz lokalnym, a także wesprze działania adaptacyjne w gospodarce.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj