Budowa domów o dopuszczalnej powierzchni zabudowy do 70 m2 bez nadmiernych formalności to jeden z instrumentów „Polskiego Ładu”, dotyczących ułatwienia Polakom wejścia w posiadanie samodzielnego mieszkania.

Poza omawianym w niniejszym artykule rozwiązaniem na pakiet regulacji mieszkaniowych „Polskiego Ładu” składają się przybliżony w „Przeglądzie Komunalnym” nr 10/2021 program gwarancji kredytowych umożliwiających zaciągnięcie kredytu hipotecznego bez wkładu własnego i bezzwrotne dofinansowanie tego kredytu w sytuacji, gdy w okresie jego spłaty nastąpi powiększenie rodziny o drugie i kolejne dziecko.

Podstawowe założenia ustawowe

17 września 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa wejdzie w życie po upływie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli 2 stycznia 2022 r. Jej celem jest konieczność zapewnienia prostych rozwiązań prawnych umożliwiających budowę domów jednorodzinnych w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Zgodnie z podstawowymi założeniami ustawowymi:

  • warunkiem postawienia domu jest posiadanie własnej działki budowlanej,
  • powierzchnia zabudowy domu po obrysie nie może przekraczać 70 m2,
  • budynek ma być wo...