Stabilizacja cen na rynku odpadów komunalnych powinna opierać się na efektywnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, opartym z kolei na funkcjonowaniu wystarczającej liczby instalacji, które wykorzystują ciepło i energię odpadową. Pozwoli to osiągnąć założony cel maksymalnego poziomu składowania odpadów i ograniczy emisję gazów cieplarnianych.

Zarząd Krajowej Izby Gospodarki Odpadami 4 listopada 2021 roku spotkał się z przedstawicielami przedsiębiorstw gospodarki odpadami i samorządów województwa dolnośląskiego. Spotkanie to odbyło się z inicjatywy Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu, które zorganizowało konferencję szkoleniową pod patronatem KIGO pt. „Kompleksowa gospodarka odpadami komunalnymi” i zaprosiło do udziału w niej przedstawicieli 15 gmin zrzeszonych w ramach porozumień międzygminnych, tworzących zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi. W wydarzeniu wzięli udział nie tylko przedstawiciele ZGiUK w Lubaniu, na czele z prezesem spółki, Jackiem Baranem, ale także reprezentanci przedsiębiorstw gospodarki odpadami i sektora samorządowego z Jeleniej Góry, Legnicy, Bolesławca oraz Dzierżoniowa.

Zmiany prawne

Głównymi prelegentami konferencji zostali przedstawiciele Zarządu naszej Izby oraz radca prawny KIGO, mec. Sławomir Po...