Sektor publiczny, dzieląc łańcuchy dostaw z sektorem prywatnym, ponosi współodpowiedzialność w osiąganiu celów polityki środowiskowej i innowacyjnej państwa. Aby w pełni wykorzystać potencjał zielonych innowacji w transformacji krajowej gospodarki w kierunku zeroemisyjności, należy zwiększyć ich siłę nabywczą przez zielone i innowacyjne zamówienia publiczne zapewniając jednocześnie wiarygodną ofertę technologiczną.

WPolsce istnieją ogromne możliwości ipotrzeby lepszego wykorzystania przez sektor publiczny najnowszych technologii środowiskowych. Dostarczają one rozwiązań sprzyjających ograniczeniu poboru energii i emisji, zasobooszczędnej gospodarce, odzyskowi surowców czy minimalizacji wytwarzania odpadów. Pozwalają zwiększyć efektywność ekologiczną, wspierając systemy zarządzania środowiskowego oraz podnosząc czystość procesów produkcyjnych. Ich wdrażaniu mają sprzyjać zarówno regulacje KE dotyczące tzw. zielonej taksonomii, jak inowa polityka zakupowa państwa.

Jak wykazały badania ankietowe przeprowadzone w ramach projektu LIFEproETV, polscy przedsiębiorcy stawiają na innowacyjność i przyjazność dla środowiska oferowanych technologii jako istotne elementy w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Wyzwaniem dla zamawiających w stosowaniu zielonych i innowacyjnych zamówień może być jednak zjawisko określane jako „greenwashing”. Polega ono na stosowaniu nierzetelnych infor...