Przedsiębiorstwa produkujące ciepło systemowe w ostatnim czasie borykają się z olbrzymimi problemami w dostawach węgla. Braki tego głównego paliwa, z którego produkowane jest ciepło systemowe, mogą skutkować przerwami w dostawach ciepła i ciepłej wody, co zimą dotkliwie odczują konsumenci. Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie apeluje więc do sfer rządowych o wsparcie przy rozwiązaniu tego problemu. 

Ciepło systemowe jest najpopularniejszą formą dostarczania ciepła i ciepłej wody w Polsce. Korzysta z niego ponad 40% gospodarstw domowych. Branża jest w trakcie głębokiej transformacji, jednakże nadal dominującym paliwem, z którego produkowane jest ciepło systemowe, jest węgiel (71%). A z zaopatrzeniem w nie, niestety, w ostatnim czasie ciepłownicy mają olbrzymie problemy. 

Redukcja zamówień 

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie odnotowuje coraz więcej przypadków pogarszających się warunków realizacji umów związanych z dostarczaniem węgla dla źródeł ciepła systemowego. Problemy dotyczą zarówno sposobu realizacji kontraktów na dostawy węgla energetycznego przez Polską Grupę Górniczą (PGG), jak i wywiązywania się z zawartych umów na transport węgla z PKP Cargo. Przedsiębiorstwa ciepłownicze skarżą się na coraz częstsze sytuacje redukowania wielko...