Jak zbiórka i przetwarzanie frakcji bio wpłynie na osiąganie poziomów odzysku i recyklingu? – to temat XIII Forum Menadżerów Komunalnych, które odbyło się na początku listopada w Bolesławcu. Wydarzenie organizowane jest przez Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast oraz firmę Abrys. Gospodarzem spotkania był Miejski Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolesławcu.

Prezes KFDZOM, Wojciech Janka, na początku spotkania przedstawił plany kierowanej przez siebie instytucji na rok 2022. Natomiast Władysław Bakalarz, prezes zarządu MZGK, będącego gospodarzem Forum, omówił działalność bolesławieckiego Zakładu.

Tematyka spotkania

W spotkaniu udział wzięli prowadzący instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz kompostownie odpadów zmieszanych i biodegradowalnych, odbierający odpady, a także eksperci w zakresie problematyki zagospodarowania bioodpadów.

Tematyka poruszanych kwestii była bardzo szeroka. Rozmawiano m.in. o krajowych i unijnych regulacjach prawnych dotyczących zbiórki i zagospodarowania bioodpadów w strumieniu odpadów komunalnych oraz o wpływie kompostowania frakcji bio na osiąganie przez gminy poziomów odzysku i recyklingu str...