Sprawdzanie jakości segregacji odpadów jest niezwykle istotne – zarówno dla mieszkańców, gmin, jak i dla instalacji, do których one trafiają. Niewłaściwa segregacja to wyższe ceny za odbiór odpadów i kary dla mieszkańców. Dlatego tak ważna jest kontrola. 

Kontrolę można przeprowadzać wewnątrz instalacji, tak jak było w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Jarocinie – Wielkopolskim Centrum Recyklingu.

– Jesienią ubiegłego roku uznaliśmy, że przepisy ustawy obligujące gminy i przewoźników do kontroli strumienia odpadów w niektórych przypadkach nie spełniają swojej funkcji. Dlatego uznaliśmy, że należy pokazać, z jakimi problemami instalacje zagospodarowujące odpady borykają się w momencie, gdy trafia do nas strumień niewłaściwie posegregowanych odpadów – informuje prezes Zakładu Gospodarki Odpadami w Jarocinie – Wielkopolskiego Centrum Recyklingu, Witosław Gibasiewicz.

ZGO wprowadziło instytucjonalną kontrolę wewnętrzną, która systematycznie dokonuje weryfikacji trafiających do zakładu w podjarocińskich Witaszyczkach  odpadów. – Transporty, które przyjeżdżają do naszej instalacji, wyrywkowo są kontrolowane przez wyspecjalizowanych pracowników, którzy dokumentują fotograficznie nieprawidłowości w strumieniu odpadów – m&...