Od 2017 roku odnotowywano wzrost opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy przeprowadził analizę w tym zakresie. W raporcie „Gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce. Analiza kosztów gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce” wskazano główne przyczyny obserwowanego trendu. 

Eksperci ustalili, że przyczyną wzrostu opłat były zmiany w przepisach prawnych, wzrost wynagrodzeń, a także opłat za energię i paliwo, fluktuacje na rynku odpadów surowcowych oraz podwyżka cen za zagospodarowanie odpadów. 

Większość płaci „od osoby”

Najczęstszą metodą stosowaną do określenia stawek opłat w gminach w latach 2014-2019 była metoda „od osoby”, która występowała w blisko 85% gminach miejskich. Z uwagi na różne metody ustanowienia stawek przez gminy oraz uwarunkowania lokalne porównanie stawek opłat w różnych gminach jest bardzo trudne. Przykładowo w latach 2015-2020 wzrost maksymalnej stawki od osoby za odpady segregowane wzrósł odpowiednio z 26,81 zł do 36,38 zł, a za odpady niesegregowane z 53,62 zł do 145,52 zł. W przypadku metody opierającej się na pobieraniu opłaty w zależności od zużytej wody stawki maksymalne dla odpadów segregowanych wzrosły z 9,38 zł w roku 2015 d...