Przyszłość wsparcia finansowego dla inwestycji Waste-to-Energy (WtE) nie jest pewna. Warto skorzystać z tych możliwości, które jeszcze istnieją. Lepszych warunków finansowego wsparcia zapewne już nie będzie.

Inwestycje i modernizacje instalacji termicznego przekształcania odpadów nadal mogą być wspierane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To zdanie jeszcze do niedawna powinno się kończyć znakiem zapytania. Nie brakowało bowiem sygnałów, z których miałoby wynikać, że Unia Europejska odwraca się od ITPO i nie tylko zaprzestanie finansować inwestycje w tę branżę, ale także zablokuje jakąkolwiek pomoc publiczną z funduszy krajowych. Czy coś w tej sprawie się zmieniło? I tak, i nie.

Deficyt mocy

Zacząć należy od diagnozy stanu bieżącego. Demonizowanie negatywnych skutków funkcjonowania instalacji odzyskujących energię z odpadów trafia na podatny grunt organizacji ekologicznych oraz państw, w których… działające instalacje w pełni zaspokajają krajowe potrzeby lub nawet je przekraczają. – Spalarnie frakcji energetycznych odpadów komunalnych mają służyć społeczeństwu – uważa Dominik Bąk, zastępca prezesa NFOŚiGW. – Podobnie zresztą jak cała gospodarka odpadami są dla ludzi. Służą zaspokajaniu ich potrzeb. Nie mają na to ...