Zarządzający branżą komunalną widzą potrzebę certyfikacji kompetencji zawodowych. Awangardą w tym temacie jest Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. 

Już w kwietniu 2020 roku zarząd KFDZOM podjął uchwałę o wprowadzeniu procedury certyfikacji kompetencji zawodowych związanych z wykonywaniem zadań w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi. 

Liczy się prestiż 

– Każde środowisko zawodowe zabiega o prestiż i uznanie. Dąży do podnoszenia rangi swojej profesji, wymagając od pracowników z branży wystarczających kwalifikacji do wykonywanego zawodu. Normalnością stała się standaryzacja usług – tłumaczy Wojciech Janka, prezes KFDZOM.

Jak zauważa Janka, w gospodarce wolnorynkowej wydawałoby się, że jakością steruje wyłącznie rynek. – I tak pewnie jest. Ale nie dotyczy to do końca usług komunalnych, a w szczególności gospodarki odpadami. Ten rodzaj działalności, zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, jest działalnością regulowaną, czyli poddaną reglamentacji i kontroli instytucjonalnej – mówi.

Wtóruje mu Jacek Połomka, prezes ZZO Marszów: – Cieszę się, że nasza branża określiła i uporządkowała wymagania kompetencji zawodowych. Certyfikacja kompetencji zawodowych w gospodarce odpadami jest isto...