Na przełomie sierpnia i września Polską wstrząsnęły doniesienia z Rzeszowa, gdzie stwierdzono 164 przypadki zakażenia bakterią Legionella pneumophila. Zmarło 25 osób. Co zrobić, aby tragedia się nie powtórzyła?

Przytoczone na wstępie dane na temat liczby zachorowań i zgonów podajemy za portalem rzeszow-news.pl1.

Patogen

Już wcześniej zarówno w Polsce, jak i w innych krajach wzrosło zainteresowanie służb sanitarno-epidemiologicznych oraz mikrobiologów problemem zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego wywołanym przez bakterie z rodzaju Legionella. Wybuch epidemii nietypowego zapalenia płuc wśród uczestników Konwentu Legionu Amerykańskiego w Filadelfii w lipcu 1976 roku zapoczątkował badania, które doprowadziły do identyfikacji bakterii Legionella pneumophila. 

Prace badawcze prowadzono także w Europie. Sprawą zajęły się Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej, które w 1998 r. ustanowiły wspólną sieć nadzoru nad niektórymi zakażeniami. Na liście tych chorób znalazła się również legioneloza. Powołano Europejską Grupę Roboczą do prac nad zakażeniami wywołanymi przez pałeczki Legionella – European Working Group Legionella Infection (EWGLI), z którą współpracują polscy specjaliści z Państwowego Zakładu Higi...