Gospodarka odpadami podlega dynamicznym zmianom, a rozbudowa i modernizacja instalacji to nieustający, kosztowny i najeżony pułapkami proces. Kluczem do sukcesu są zaangażowana kadra, odpowiednia koncepcja, środki finansowe oraz sprawnie zrealizowany proces inwestycyjny. 

Dla każdej inwestycji w zakresie gospodarki odpadami ważna jest oczywiście lokalizacja i związana z tym uzyskiwana z takim trudem akceptacja społeczna. Obecne prawo nie ułatwia nam tego zadania. 

Dawne, dobre czasy…

Z sentymentem wspominamy czasy, gdy pozwolenie zintegrowane lub decyzję sektorową można było uzyskać w trakcie realizacji inwestycji, a organy kontrolne weryfikowały tylko finalnie zgodność zrealizowanej inwestycji z założeniami, na jakich opierało się pozwolenie zintegrowane lub decyzja sektorowa. Realizując inwestycje za wiele milionów ze środków prywatnych, publicznych oraz pomocowych, mieliśmy wówczas wysokie prawdopodobieństwo, że w miarę szybko będzie ono służyć środowisku. 

Po ostatnich zmianach prawnych proces ten postawiono na głowie, a każda inwestycja obarczona jest ryzykiem, że po wybudowaniu może kilka lat czekać na uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych lub że nie uzyska ich, ponieważ np. w międzyczasie zmianie uległ stan prawny. Dodatkowym problemem jest zróżnicowane podejście organ&oacut...