Zieleń w ochronie powietrza była tematem przewodnim XIV Konferencji Naukowo-Technicznej ?Zieleń miejska ? naturalne bogactwo miasta?, którą w październiku zorganizowało w Toruniu Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Naukowcy i praktycy z całej Polski starali się odpowiedzieć na szereg newralgicznych pytań dotyczących stanu jakości powietrza w Polsce oraz sposobów na jego poprawę. Prof. Marek Kosmala ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie mówił m.in. o niezwykle istotnej roli, jaką w tych procesach naprawczych odgrywa miejska zieleń. Prof. Zbigniew Karaczun z SGGW podkreślał, że równie ważną rolę odgrywają sami architekci krajobrazu. Ich praca powinna być skupiona na projektowaniu zieleni, a nie dróg w miejskich terenach. Miasta powinny być bowiem dla ludzi, a nie dla samochodów. Stąd płynące wnioski, aby jeszcze większą uwagę zwrócić na nowoczesne kształcenie i ekologiczne edukowanie architektów krajobrazu. Tym bardziej, że obecnie stoimy przed dużym problemem, jakim jest tzw. lex deweloper, a więc przepisy umożliwiające zabudowywanie miejskich terenów zieleni.

W walce ze smogiem

W podobnym tonie wypowiadała się prof. Barbara Szulczewska z SGGW, która wskazała na istotną rolę zieleni jako instrumentu ochrony powietrza w ustaleniach dokumentów planistycznych, co wciąż w wielu polskich miastach nie jest standardem. Dr Anetta Drzeniecka-Osiadacz z Uniwersytetu Wrocławskiego przybliżyła najnowsze dane związane z zanieczyszczeniem powietrza w Polsce. Okazuje się, że najgorzej oddycha się nam w połowie lutego każdego roku, gdy dzienne normy dla pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2.5 przekraczane są najbardziej. Takim epizodom sprzyja wyż oraz spadająca temperatura. W rezu...