Oczekiwanymi efektami rozwiązań prawnych wspierających budowę drewnianych domów w Polsce miały być m.in. zwiększenie dostępności mieszkań, w tym mieszkań dostępnych dla osób o umiarkowanych dochodach, wsparcie przedsiębiorczości z zakresu energooszczędnego budownictwa drewnianego oraz wsparcie rozwoju sektora ekobudownictwa polskiej gospodarki. Nic z tego nie wyszło.

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała informację o wynikach kontroli funkcjonowania spółki Polskie Domy Drewniane1. Spółka powstała w 2019 r. na podstawie znowelizowanej w 2018 r. ustawy – Prawo ochrony środowiska (dalej P.o.ś.)2, a ustawowym jej celem jest zwiększenia dostępności mieszkań na potrzeby społeczeństwa. 

Projekt ustawy a jej ostateczna treść

W projekcie ustawy przewidziano utworzenie nowego podmiotu (Polskie Domy Drewniane) pełniącego funkcję inwestora rozwijającego drewniane budownictwo mieszkaniowe, którego założycielami będą Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, NFOŚiGW oraz Bank Ochrony Środowiska. Oczekiwano, że udział Lasów Państwowych zapewni pozyskiwanie dostępu do terenu (potencjalna przewidywana powierzchnia gruntów niezalesionych – od 250 do 300 ha), a NFOŚiGW i BOŚ zapewnią sfinansowanie wybudowania nieruchomości.

Dla Polskich Domów Drewnia...