Wprowadzenie systemu kaucyjnego w gospodarce opakowaniami w Polsce budzi liczne obawy zarówno lokalnych samorządów, jak i operatorów zajmujących się przetwarzaniem odpadów. Nowe regulacje mają na celu ustabilizowanie rynku i zwiększenie odpowiedzialności producenta, ale ich implementacja staje się przedmiotem dyskusji ze względu na potencjalne konsekwencje dla systemów gminnych oraz zakładów przetwarzania odpadów. Za nami wybory parlamentarne, od czterech z górą miesięcy funkcjonuje nowy rząd. Branża gospodarki odpadami oczekuje nowych regulacji, które z jednej strony ustabilizują rozedrgany rynek, z drugiej zaś doprowadzą do wdrożenia w Polsce wspólnotowych przepisów dotyczących rozszerzonej odpowiedzialności producenta. W spadku po poprzednich rządach nowa koalicja otrzymała wprowadzoną nowelę Ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, przyjętą 13 lipca 2023 r., wprowadzającą system kaucyjny w gospodarce opakowaniami. Nowelę, która rodzi obawy zarówno wśród włodarzy polskich gmin, jak i wśród operatorów zakładów zajmujących się zagospodarowaniem odpadów.

Kluczowe surowce w systemie kaucyjnym

Gospodarowanie odpadami opakowaniowymi pochodzenia komunalnego w Polsce działa w przeważającej mierze w oparciu o gminne systemy gospodarki odpadami komunalnymi. To właśnie gminy odbierają odpady komunalne od mieszkańców, często też od podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na ich terenie, zleca...