Z senatorem RP Stanisławem Gawłowskim (Koalicja Obywatelska) o powołaniu senacko-sejmowego zespołu, który miałby się zająć m.in. pracami nad zmianą dotychczasowego systemu wyznaczania wysokości taryf za dostarczanie wody i odbiór ścieków, rozmawia Robert Gorczyński. 

Podczas niedawnej 58. Konferencji Przedsiębiorstw Wodociągowych w Dźwirzynie senator RP Magdalena Kochan (KO) opowiedziała się za powołaniem senacko-sejmowego zespołu ds. – jak to ujęła – „sensownego gospodarowania wodą”. Zespół ten miałby zająć się m.in. pracami nad zmianą dotychczasowego systemu wyznaczania wysokości taryf za dostarczanie wody i odbiór ścieków, z zamysłem przekazania tych kompetencji gminom. Skąd koncepcja powołania tego rodzaju zespołu?

To inicjatywa, która dotyczyć będzie bardziej Senatu RP i rządu, bo relacja między parlamentem i rządem zawsze jest utrzymywana i ważna, jednak z uwzględnieniem tego, że np. Ministerstwo Infrastruktury jest konglomeratem różnych merytorycznie obszarów, takich jak infrastruktura kolejowa, drogowa, lotnictwo i gospodarka wodna. Są to rozbieżne rzeczy, z łączną odpowiedzialnością po stronie ministra infrastruktury, co może stwarzać różnego rodzaju obciążenia. My oczywiście mamy świadomość tego, jak ważna jest kwestia dotycząca gospodarki wodnej. W zawiązku z&...