Trwają prace nad reformą prawa taryfowego, regulującego formę, sposób i zakres rozpatrywania wniosków o wyznaczenie wysokości oraz czasu obowiązywania lokalnych taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Rozważane są różne warianty zmian. Ocenie podlega też dotychczasowa działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jako taryfikatora. Do sprawy odniósł się prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Paweł Sikorski.

Na obecnym etapie ważna jest każda okazja do rozmowy i do okazania jedności branży wodociągowo-kanalizacyjnej w kwestii wspólnie wypracowanych stanowisk – powiedział podczas, odbywającej się 20–21 marca br., 21. Konferencji Naukowo-Technicznej „Woda–Ścieki–Człowiek–Środowisko” prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Paweł Sikorski. – Dobrym przykładem tego jest niezmiernie trudny proces zmian w prawie taryfowym. W jego trakcie branża wodociągowo-kanalizacyjna zabrała głos i zyskała wpływ na przebieg rozmów z władzami centralnymi. I w efekcie na obecnym etapie prawo dotyczące ustalania wysokości taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków jest nie tylko zmieniane, ale wręcz gruntownie reformowane.

Powrót do gmin w roli t...