Wiele miejsca w naszym miesięczniku „Wodociągi-Kanalizacja” poświęcamy analizie przypadków wdrażania nowoczesnych i nowatorskich technologii, realizowanych z myślą o wyjściu naprzeciw współczesnym problemom i zagrożeniom związanym m.in. z niedoborami wody, zachowaniem i odtwarzaniem jej zasobów, a także pracą nad podwyższaniem ich jakości. Warto przyjrzeć się technologiom testowanym w skrajnych warunkach, szczególnie tym, których podstawą jest optymalizacja odzysku wody.

W powyższym kontekście obiecujące są rezultaty prac amerykańskiej NASA na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ang. International Space Station, ISS), gdzie udało się osiągnąć 98-procentowy poziom odzysku wody z moczu i potu astronautów. Oznacza to, że astronauci mogą pić wodę, która została oczyszczona i przefiltrowana tak, że jest czystsza niż ta, którą pijemy na Ziemi. Kluczowy jest tu fakt, że na ISS działa system o nazwie Environmental Control and Life Support System (ECLSS, pol.: system kontroli środowiska i podtrzymywania życia), który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem odpadów wodnych. System ten składa się z kilku podsystemów, które wykonują różne zadania. Jeden z nich to Urine Processor Assembly (UPA, pol.: zespół procesora/przetwarzania moczu), który odzysk...