Obecnie Unia Europejska uznaje filtrację membranową za jedną z najbardziej rekomendowanych metod oczyszczania ścieków. MBR, czyli Membrane Biologial Reactor (pol. membranowy reaktor biologiczny), jest właśnie taką metodą. To jedna z nowocześniejszych technologii oczyszczania ścieków, gwarantująca najwyższą jakość przy skuteczności szacowanej na ok. 99%.

Metoda MBR łączy w sobie klasyczne elementy osadu czynnego, filtracji na membranach mikrofiltracyjnych. Ścieki oczyszczane tą metodą uznawane są za spełniające najwyższe normy jakości w odniesieniu do właściwości fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych. Podstawą tej metody jest filtracja biologiczna oczyszczanych ścieków poprzez membrany. Ścieki oczyszczane z zastosowaniem MBR spełniają też wyśrubowane wymagania prawne, szczególnie te, które obwiązują na obszarze Unii Europejskiej.

Mikrozanieczyszczenia, farmaceutyki i UV

Oczyszczane tą metodą ścieki mogą być wykorzystywane jako woda technologiczna oraz woda użytkowa. Warto też wiedzieć, że system MBR może być wykorzystywany do usuwania związków potencjalnie niebezpiecznych, takich jak mikrozanieczyszczenia czy farmaceutyki, ze ścieków szpitalnych bądź komunalnych. Także połączenie systemu MBR wraz z odwróconą osmozą jest coraz częściej praktykowane, a w niektórych publikacjach można nawet znaleźć informacje...