Głównym impulsem zmian w gospodarce wodno-ściekowej w Polsce są standardy obowiązujące w Europie Zachodniej i zobowiązania, które złożyliśmy, wstępując 20 lat temu do Unii Europejskiej. W tym czasie wzrosła świadomość ekologiczna społeczeństwa, które dzisiaj wymaga nie tylko dostępu do czystego środowiska naturalnego i wody do spożycia o określonych standardach, ale również wysokiej redukcji zanieczyszczeń w ściekach. Cały czas staramy się wdrażać rozwiązania, które podniosą efektywność technologiczną działania oczyszczalni czy umożliwią osiągnięcie w niedalekiej przyszłości samowystarczalności energetycznej.

Podejmując działania z powyższego zakresu, instalujemy nowoczesne systemy predykcyjne, które sterują procesami biologicznymi, pozwalają zwiększyć redukcję zanieczyszczeń ze ścieków i wpływają na stabilność uzyskiwanych wyników. Dyskutujemy też coraz częściej o możliwości eliminacji w przyszłości ze ścieków mikroplastików czy farmaceutyków oraz o wdrożeniu rozwiązań związanych z odzyskiem np. związków fosforu. Jesienią wejdzie w życie znowelizowana dyrektywa z 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, która rozszerza horyzont działań i ich zakres, dostosowując przepisy do celów dyskutowanego ostatnio w mediach Europejskiego Zielonego Ładu. Na pewno przyniesie to nowe wyzwa...