Jednolita gospodarka dla całej UE

We wspólnym liście do Komisji Europejskiej przedstawiciele europejskiego przemysłu opakowaniowego ostrzegają, że fragmentaryczne wdrażanie inicjatyw gospodarki o obiegu zamkniętym w skali poszczególnych krajów unijnych grozi destabilizacją jednolitego rynku w całej UE. Organizacje wzywają do stworzenia jednolitej gospodarki o obiegu zamkniętym w całej Europie, opartej na zintegrowanym rynku.

Sygnatariuszami wspólnego listu są APEAL, AIJN, CEFLEX,EUROPEN, EuPC, EuPIA, FEVE, FINAT, Pro Carton i PlasticsEurope – skupiające przedstawicieli opakowań o różnym zastosowaniu, w tym do żywności i napojów oraz takich materiałów jak kleje, metale, tworzywa sztuczne i szkło.

List rozpoczyna się od określenia jednolitego rynku europejskiego jako „jednego z największych osiągnięć UE”, ponieważ w styczniu przyszłego roku przypada 30. rocznica jego powstania. Według sygnatariuszy listu, jednolity rynek jest kluczem do napędzania wzrostu i integracji gospodarki UE, przy jednoczesnym umożliwieniu większych korzyści skali i utrzymaniu globalnej konkurencyjności Europy. Organizacje dodają, że jednolity rynek harmonizuje również bezpieczeństwo konsumentów i ochronę środowiska.

(packagingeurope.com)


Po co ...