Podczas Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL, które w maju br. odbyły się w Kielcach, swój raport dotyczący danych rynkowych w branży zaprezentowali przedstawiciele PlasticsEurope Polska. To dane w nowym ujęciu, bowiem po raz pierwszy uwzględniają one recyklaty. Raport jednoznacznie wskazuje na bieżące kierunki rozwoju branży. To cyrkularność i zeroemisyjność.

Według raportu PlasticsEurope Polska, statystyki europejskie wskazują na dobrą kondycję branży tworzyw sztucznych.Po załamaniu spowodowanym COVID-19 produkcja przemysłu chemicznego (do którego zalicza się produkcja polimerów), a także produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych zaczęły rosnąć już w trzecim kwartale 2020 r., osiągając poziom sprzed kryzysu w końcówce roku 2020. 

W roku 2021 wzrost był kontynuowany, w ostatnim kwartale oba sektory utrzymywały wysoki poziom produkcji, przy czym dla wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych wzrosty produkcji notowane w ostatnich trzech miesiącach były zdecydowanie wyższe niż w poprzednich. 

Wzrosty mimo pandemii

Branże powiązane z przemysłem tworzyw sztucznych (w UE27), do których należą produkcja żywności i napojów, produkcja sprzętu elektrycznego i elektroniczneg...