Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach realizuje ambitny program inwestycyjny, którego celem jest z jednej strony poprawa jakości życia mieszkańców miasta, a z drugiej troska o środowisko naturalne. Dzięki realizowanym projektom Siedlce mogą pochwalić się jednym z najnowocześniejszych systemów ciepłowniczych w kraju. 

Prawie dwie dekady temu władze Przedsiębiorstwa zdecydowały o transformacji energetycznej i uruchomieniu pierwszego bloku kogeneracyjnego, składającego się z dwóch turbin. W 2012 r. ruszył drugi blok, który tworzą dwie turbiny gazowe i turbina parowa. 

Tym ambitnym projektom inwestycyjnym towarzyszył szereg przedsięwzięć, które usprawniły produkcję energii elektrycznej i ciepła w Siedlcach. W ostatnich latach przystosowano układ wody sieciowej oraz układ chłodzenia elektrociepłowni EC-2 do potrzeb odbioru ciepła z kondensacyjnej turbiny parowej, zmodernizowano trzy kotły węglowe z wykorzystaniem technologii ścian szczelnych oraz podjęto się modernizacji wodnej sieci ciepłowniczej poprzez wymianę rur tradycyjnych na preizolowane. Ważnymi elementami troski o środowisko naturalne w Siedlcach były rozwój Inteligentnej Sieci Ciepłowniczej, rozpoczęcie monitoringu jakości powietrza oraz budowa instalacji fotowoltaicznej, czyli kolejny krok w kierunku rozwoju nisko- i zeroemisyjnych źródeł energii. 

– Celami podejmowanych przez nas działań są nie tylko zwiększenie maksymalnej wydajności urządzeń oraz zmniejszenie zużycia węgla i gazu na wyprodukowanie jednostki ciepła, ale przede wszystkim troska o mieszkańców, środowisko naturalne i jakość powietrza w naszym mieście i regionie – podkreśla Marzena Teresa Komar, prezes Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach. – Inwestycje, które realizujemy, służą także zmniejszeniu strat w przesyle oraz ograni...