Pakiet legislacyjny „Fit for 55” nie jest zaskoczeniem – jest konsekwencją unijnego rozporządzenia Prawo Klimatyczne, które weszło w życie w lipcu 2021 r. i wprowadziło prawnie wiążący cel redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r. oraz cel neutralności klimatycznej UE do 2050 r. 

Pakiet zawiera konkretne i kompleksowe przepisy prawne, wskazujące środki dla realizacji celów przez państwa członkowskie UE, w tym Polskę. Pakiet ulegnie zapewne pewnym modyfikacjom w trakcie obecnie toczących się prac w Parlamencie Europejskim i Radzie Unii Europejskiej ds. energii, niemniej nie należy oczekiwać znaczącego odejścia od proponowanych przez Komisję Europejską rozwiązań.

Przed spółkami działającymi w sektorze energetycznym, w tym ciepłowniczymi, stoi zatem wiele wyzwań i poważnych ryzyk związanych z ambitnymi celami i relatywnie krótkim horyzontem na ich realizację do roku 2030. Do sukcesu związanego z głęboką transformacją dotychczasowej działalności potrzeba przygotowania strategicznego i finansowego na poziomie przedsiębiorstw oraz odpowiedniego wsparcia regulacyjnego i finansowego ze strony rządu. 

Niektóre spółki ciepłownicze przyjęły swoje strategie określające całkowite odejście od wykorzystania węgla do 2030 r., a od 2050 r. deklarują prowadzenie działalności z ...