Z danych zaprezentowanych przez Eurostat w ubiegłym roku wynika, że udział OZE w zużyciu energii elektrycznej brutto w 2020 r. wyniósł 16,2%. Same źródła pogodowozależne w zużyciu energii elektrycznie stanowiły 10%, na co składała się energia wiatrowa (8,9%) i słoneczna (1,1%). Rola generacji wiatrowej, a w szczególności fotowoltaicznej, na tle innych źródeł wytwarzania energii w Polsce szybko rośnie. W 2021 r. było to 11,1%, co w stosunku do 2020 r. oznacza wzrost o 1,4 punktu procentowego. Główną rolę w przyroście zeroemisyjnej generacji odegrała fotowoltaika, która na koniec 2021 r. uzyskała moc 7,7 GW, w tym 6 GW mocy zainstalowanej u prosumentów. W marcu br. liczba tych ostatnich przekroczyła 1 mln!

Dalszy wzrost mocy źródeł OZE – zarówno wiatrowych, jak i w szczególności fotowoltaicznych – (w marcu 2022 r. liczba prosumentów przekroczyła 1 mln, a w maju całkowita moc PV sięgnęła 10 GW) tworzy potrzebę magazynowania nadwyżek energii. W przypadku źródeł prosumenckich magazyny energii są krokiem w stronę konsumpcji energii w miejscu jej wytworzenia, a co za tym idzie, następuje przesunięcie zużycia w czasie na okres jej największego zapotrzebowania.

Do tej pory „magazynem” energii dla prosument&oa...