Cyfrowe paszporty – czy pomogą? 

Komisja Europejska wprowadza cyfrowe paszporty produktów jako sposób informowania konsumentów o wpływie ich zakupów na środowisko. Czy przyczynią się one do ograniczenia ilości odpadów i zwiększenia recyklingu?

Początkowo zaproponowano śledzenie pochodzenia materiałów używanych do produkcji towarów. Cyfrowy paszport mógłby być bowiem również wykorzystywany do dostarczania informacji, jak przetwarzać produkty i ich opakowania. – Jeśli zmierzamy do świata, w którym cyfrowy paszport ma każdy produkt, możemy również upewnić się, że każdy produkt wróci do strumienia odpadów – powiedział niemiecki eurodeputowany Malte Gallée.

Są jednak opinie, że cyfrowe paszporty produktów mogą rozwiązać tylko część problemu odpadów w UE. – Musimy sprawę analizować z perspektywy wszystkich faz cyklu życia produktu i opakowania. Mieć rozwiązania na poziomie ekoprojektowania 
i innych etapów produkcji – tłumaczyła Anna Larsson z Reloop, grupy rzeczników GOZ-u. Obawę podziela Stefan Sipka, analityk polityczny w European Policy Centre. Jego zdaniem, zasadniczą rolę odgrywają też zapobieganie powstawaniu odpadów oraz inwestowanie w ulepszoną infrastrukturę gospodarowania nimi.

Zdaniem Luci Ruiniego, prezesa CONAI (konsorc...