Założenia systemu kaucyjnego, ogłoszone w październiku ub.r. przez Ministerstwo Środowiska i Klimatu, nie obejmują szkła jednorazowego. Mimo wszystko nie ustają dyskusje na temat zasadności pominięcia tego odpadu. Postanowiliśmy oddać głos reprezentantom dwóch organizacji mających przeciwny punkt widzenia. 
 

System kaucyjny to najbardziej efektywna metoda zbierania jednorazowych opakowań szklanych po napojach. Biorąc pod uwagę ilość wprowadzanych na rynek butelek tego typu, rozwiązanie przyniesie znaczące efekty środowiskowe oraz zmniejszy zaśmiecanie. 

Mniej odpadów

Odpady opakowaniowe po napojach istotnie zanieczyszczają przestrzeń publiczną oraz środowisko, gdyż produkty konsumowane są często poza domem. W Polsce sprzedawanych jest rocznie ok. 1,8 mld napojów w szklanych opakowaniach jednorazowych1, głównie piwo. Istotny problem stanowią też zakupy tzw. małpek (ok. 2 mln szt. dziennie2).

Opakowania te często porzucane są w przestrzeni publicznej, zaśmiecają środowisko i stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Objęcie jednorazowych opakowań szklanych systemem kaucyjnym pozwoli uzyskać co najmniej 90-procentowy poziom ich zbiórki, dzięki czemu skutecznie uda się je wyrugować z przestrzeni pu...