Redukcja oświetlenia w sklepach i na parkingach 

LDI w grudniu ub.r. zredukowało oświetlenie na parkingach i we wnętrzach sklepów. Poza oświetleniem głównym sali sprzedaży nowe regulacje obowiązują także przy regałach z alkoholami, kosmetykami i produktami dla dzieci. Dzięki wprowadzonym zmianom sieć kontynuuje wcześniej rozpoczęte działania na rzecz redukcji gazów cieplarnianych, a co za tym idzie, również oszczędności w zakresie zużycia energii i stopniowego przejścia na korzystanie z energii odnawialnej.

W większości placówek koncernu zmniejszono oświetlenie parkingów, zachowując jednocześnie ich funkcjonalność dla klientów, a także pozostawiając logotypy i pylony oświetlone. We wnętrzach sklepów oświetlenie sufitowe zostało zredukowane o ok. 25-30%. Wyjątek stanowią przestrzenie nad kasami i strefa wejścia – tam pozostawiono w pełni działające oświetlenie. Całkowitej redukcji poddano oświetlenie nad regałami z alkoholem, kosmetykami i produktami dziecięcymi. Wprowadzone rozwiązania pozwoliły sieci na obniżenie zużycia energii elektrycznej przeznaczonej na oświetlenie o ok. 12-15%.

– Od drugiego kwartału 2023 roku wszystkie nowo otwierane obiekty będą posiadały inteligentne sterowanie oświetleniem, również poprzez czujniki natężenia światła. Modernizujemy także nasze starsze sklepy. W pierwszym kwartale wykonamy wymianę oświetlenia na LE...