Kryzys związany z podwyższeniem kosztów życia w połączeniu z widocznymi skutkami zmian klimatycznych prowadzi do zmiany podejścia Europejczyków do zakupów. Szukają oni zrównoważonych sposobów kupowania i sprzedawania produktów oraz usług. Badania Opinium przeprowadzone na zlecenie Visy wykazały, że 87% ankietowanych na kilku rynkach europejskich co najmniej raz korzystało z rozwiązań określanych jako recommerce. To sposoby kupowania, dzielenia czy ponownego użycia produktów i usług, dające im drugie życie. Co jednak bardzo ciekawe, konsumenci nie są świadomi, że wiele wykonywanych przez nich działań tego typu przybliża bardziej zrównoważoną przyszłość.

Dlaczego ludzie naprawiają sprzęty?

Ewidentnie zatem widać potrzebę jeszcze większej edukacji konsumentów ze strony zarówno producentów i usługodawców, jak i różnego rodzaju organizacji. Z pewnością wiedza, że proste, niewymagające (diametralnej) zmiany stylu życia, wykonywane już działania wspierają ochronę środowiska, wpłynęłaby na regularność tych czynności. Warto pokazywać również przykłady, najlepiej z bezpośredniego otoczenia ludzi, bowiem człowiekowi łatwiej zrozumieć procesy, które dzieją się wokół niego. Do recommerce zaliczamy wypożyczanie, wielokrotne uzupełnianie, naprawę, odsprzedaż i zwrot zużytych towarów oraz redystrybucję. Działania te definiowane są jako dzielenie się, wymiana lub sprzedaż po niższych cenach rzeczy, których już nie potrzebujemy lub mamy za ...