Od czasu utraty ważności poprzedniego rozporządzenia w sprawie MBP w roku 2014 wielokrotnie krytykowaliśmy – jako Rada RIPOK, a także inne organizacje branżowe – prace nad jego nową wersją. Wprowadzenie decyzji wykonawczej komisji (UE) 2018/1147 z 10 sierpnia 2018 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów oraz wdrożenie selektywnej zbiórki bioodpadów naszym zdaniem zamykało ten temat.

Jednak mimo jednoznacznego głosu branży prace nad nowym rozporządzeniem trwały w zaciszu gabinetów, czego efekty poznaliśmy kilka dni temu. W świetle nadchodzącej recesji nowe problemy, jakie przynosi rozporządzenie MBP, są naszym zdaniem zbyteczne. Rozporządzenie stwarza znaczne zagrożenia i wywołuje nowe problemy dla wielu działających instalacji MBP. Od kilku lat trwa proces permanentnej zmiany decyzji administracyjnych, a przepisy rozporządzenia dodają nam nowe zmiany w tym zakresie. To m.in. spełnienie w ciągu 14 dni zawartych w rozporządzeniu wymagań technicznych, organicznie rodzajów odpadów dopuszczonych do wytwarzania do części kodów odpadów. To też wymóg ustalenia przepustowości dla wariantów pracy instalacji pod kątem łącznej całkowitej mocy, co spowoduje konieczność dostosowywania zapisów decyzji przy zmieniającej się, trudnej do przewidzenia strukturze dostarczanych f...