Podczas posiedzenia 20 stycznia br. Zarząd ZMP opiniował projekty ustaw m.in. Kodeks wyborczy, o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa i o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Zarząd ZMP zdecydował o przesłaniu uwag z miast do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (sprawozdanie Komisji druk 2930). Przedstawiciele miast akceptują słuszność idei, że należy dążyć do systematycznego zwiększenia frekwencji w akcjach wyborczych przeprowadzanych w Polsce. Pozytywnie oceniają likwidację podziału obwodowych komisji wyborczych na komisje ds. przeprowadzania głosowania i ds. ustalania wyników głosowania. Negatywnie natomiast zaopiniowali możliwość tworzenia o wiele mniejszych okręgów wyborczych (dotychczasowe minimum 500 osób w okręgu zmienia się na 200 osób), co może spowodować wzrost liczby obwodowych komisji wyborczych do około 6000, a także diety dla mężów zaufania, co może z kolei powiększyć trudności ze znalezieniem członków do komisji obwodowych. Zgłoszono liczne propozycje poprawek. Samorządowcy z miast zwracali uwagę m.in. na kosztowne dostosowanie niektórych lokali wyborczych dla osób niepełnosprawnych. W opinii Zarządu zmiany zaproponowane w tej regulacji powinny być szeroko konsultowane i wprowadzone dopiero od następnych wyborów.

Negatywnie ...