Zygmunt Skibniewski (1905-1994) był jednym z najwybitniejszych urbanistów i organizatorów służb planowania przestrzennego w powojennej Polsce, współtwórcą regulacji prawnych w tym zakresie oraz wielce zasłużonym liderem Towarzystwa Urbanistów Polskich. Prowadził także aktywną działalność zarówno społeczno-zawodową w wielu innych organizacjach, jak i dydaktyczną, naukową i doradczą.

Urodził się 13 lipca 1905 r. w majątku Korczunek-Rososze na Podolu. W latach 1918-1920 jako kilkunastoletni ochotnik brał udział w obronie Lwowa i wojnie polsko-bolszewickiej. Maturę zdał w Warszawie trzy lata później i zaczął studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, które kontynuował później w Paryżu pod kierunkiem Le Corbusiera. 

Praesens i Podhale

Do 1939 r. prowadził w Warszawie pracownię architektoniczną, blisko współpracując z Grupą „Praesens”, a także z Pracownią Urbanistyczną „Podhale” Towarzystwa Ziem Górskich. Aktywnie działał też wtedy w Stowarzyszeniu Architektów Polskich (był członkiem jego władz w latach 1936-1938) oraz w Towarzystwie Urbanistów Polskich, do którego wstąpił w 1935 r.

W czasie okupacji był zaangażowany w działalność konspiracyjną Związku Walki Zbro...