– Podczas wywołanego wojną kryzysu płacimy rachunek za zaniedbania i opieszałość na drodze konwersji naszych gospodarek w stronę zielonej energetyki. Wyciągnijmy z tego wnioski na przyszłość – apelowała Leonore Gewessler, austriacka minister klimatu i środowiska, podczas styczniowej Środkowoeuropejskiej Konferencji Biomasy w Graz. 

Wygląda na to, że polską odpowiedzią będzie uruchomienie produkcji biogazu na ogromną skalę. Także z odpadów komunalnych.

Zielone paliwo

Dlaczego biogaz? Dotychczasowe polskie inwestycje w odnawialne źródła energii kierowano przede wszystkim w stronę farm wiatrowych i fotowoltaicznych. – Tymczasem energia wiatrowa i słoneczna nie mogą być produkowane non stop, a ich dostawy muszą być sezonowo uzupełniane z innych źródeł. Do odegrania kluczowej roli w uzupełnianiu czasowych niedoborów energii pośród źródeł odnawialnych idealnie nadaje się biogaz – mówił Marcin Popkiewicz, autor książki „Zrozumieć transformację energetyczną”.

Wraz z kryzysem energetycznym, uderzającym w portfele konsumentów i napędzającym inflację, Unia Europejska zwraca się ku biomasie jako jednej z wielu alternatyw w celu zastąpienia importu rosyjskiego gazu. W ramach planu REPowerEU, przedstawionego w maju ub.r., Komisja Europ...