Mimo że przepisy wdrażające system kaucyjny w Polsce mają wejść w życie w 2022 roku, to na jego start trzeba będzie poczekać, bo jego utworzenie może zająć nawet jeszcze dwa lata.

Prace nad systemem kaucyjnym w Polsce trwają już od jakiegoś czasu. W czerwcu 2019 roku opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. W jej art. 9 zawarty jest obowiązek zapewnienia selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych powstałych z butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 l, wraz z ich zakrętkami i wieczkami, na poziomie 77% w 2025 r. oraz 90% w 2029 r. Obowiązek ten może być realizowany np. za pomocą systemów zwrotu kaucji.

Jak to działa?

Zasada jest prosta. W systemie kaucyjnym do ceny produktu naliczana jest dodatkowa opłata (kaucja), która zostaje zwrócona konsumentowi w momencie zwrotu opakowania do punktu handlowego. Istotą systemu jest zachęcanie konsumentów do zwracania uprzednio zakupionych opakowań w zamian za zwrot wpłaconej kaucji, co zagwarantuje ich ponowne użycie lub recykling.

Projekt w zawieszeniu <...