Zużycie energii w transporcie na świecie rośnie. Szybko postępujący przyrost zużywanej energii jest niewątpliwie motorem napędowym wielu zmian, które dokonują się wokół nas. 

Intensyfikacja wykorzystania sektora wydobywczego powoduje stałe pomniejszanie możliwych do eksploatowania złóż surowców energetycznych, zwiększa emisje szkodliwych gazów i coraz silniej uzależnia nasze życie od dostępu do energii elektrycznej i cieplnej. A to wpływa negatywnie na środowisko naturalne. 

Niezwykle istotną kwestią – w kontekście zarówno sprostania zwiększającemu się zapotrzebowaniu na energię, jak i zapewnienia odpowiedniego poziomu krajowego bezpieczeństwa energetycznego – jest stworzenie bogatej bazy surowcowej oraz umiejętne nią gospodarowanie. 

Ma to ogromne znaczenie szczególnie w sytuacjach dynamicznie zmieniających się cen surowców energetycznych na rynkach światowych oraz w obliczu konfliktów zbrojnych czy też siłowo-gospodarczych pokazów potęgi – z każdym z tych czynników mamy obecnie do czynienia. 

Trzykrotny wzrost

Transport stanowi podstawę funkcjonowania niemalże każdej dziedziny naszego życia. Bez względu na to, czy mówimy o transporcie publicznym, towarowym, czy też pasażerskim w różnego rodzaju ods...