W ostatnich latach obserwujemy znaczący rozwój pod względem liczby i jakości technologii renowacji bezwykopowych sieci i obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warto przyjrzeć się ich specyfice, szczególnie że stosuje się je w tych przypadkach, gdy zależy nam na niezakłócaniu innych technicznych funkcji miast czy innych obszarów zurbanizowanych.

Zgodnie ze standardami i wymaganiami normy PN-EN ISO 11295:2022 metody renowacji bezwykopowej dzieli się na następujące główne grupy: 

  • renowacja rurami ciągłymi, np. PE, gdzie w rurę przewodową wprowadzana jest rura o mniejszej średnicy zewnętrznej; 
  • wykładanie rurami ciasno pasowanymi Close-Fit, np. PVC, PE, gdzie rura renowacyjna jest o zredukowanej średnicy i następnie po zamontowaniu w starym rurociągu poddana odkształceniu poprzez gorącą parę;
  • renowacja rękawami CIPP utwardzanymi na miejscu, gdzie nasączony żywicą rękaw z włókna szklanego lub filcu jest następnie instalowany w przewodzie i poddawany utwardzeniu parą wodną, gorącą wodą lub promieniami UV. Rękawy CIPP mogą być również dodatkowo wklejane w regenerowany rurociąg, tak by zabezpieczyć konstrukcję przed przemieszczeniami;
  • wykładanie modułami rurowymi z PP lub PE, polegające na instalowaniu lub wpychaniu w starą rurę krótkich rur o długości np. ...