Czy mając możliwość zakupu produktu, który został wytworzony z surowców pozyskanych w oczyszczalni ścieków, sięgniemy po niego? Czy przekonają nas do tego fakty, że produkt ten charakteryzuje się niższym śladem wodnym i węglowym, że pozwolił na ograniczenie wykorzystania zasobów pierwotnych i jest przykładem działania zgodnego z wyzwaniami gospodarki o obiegu zamkniętym? Czy jesteśmy jako społeczeństwo gotowi na wykorzystywanie wody odzyskanej ze ścieków?

Chcąc efektywnie wdrażać w oczyszczalniach ścieków (OŚ) wyzwania, jakie stawia przed branżą gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ), powinniśmy udzielić twierdzących odpowiedzi na powyższe pytania. A jak wygląda rzeczywistość? Rynek oferuje szeroką gamę rozwiązań technologicznych i technicznych, które pozwalają na odzysk ze ścieków i osadów ściekowych cennych surowców, z których warto wymienić chociażby fosfor i azot. Rynek proponuje też technologie pozwalające na odzysk wody ze ścieków i jej ponowne wykorzystanie do celów rolniczych, przemysłowych, do zasilania warstw wodonośnych, a nawet jako źródło wody przeznaczonej do spożycia. Również środowisko naukowe od kilkunastu już lat prowadzi intensywne badania podstawowe, a także prace przemysłowo-rozwojowe związane z odzyskiem materiałowym w oczyszczalnia...