Wiele się ostatnio słyszy o dotykających różne części świata i Europy negatywnych skutkach ocieplenia klimatu, przejawiających się m.in. suszami, ale też nawalnymi deszczami, które powodują szereg bardzo niebezpiecznych powodzi i podtopień. Niestety tego rodzaju zjawiska coraz częściej dotykają też Polskę. Przykładem może być blisko 60-tysięczne wielkopolskie Leszno, które mimo braku rzeki zmaga się z lokalnymi podtopieniami.

Nic więc dziwnego, że samorząd miasta Leszna przy merytorycznym wsparciu Wodociągów Leszczyńskich realizuje inwestycje i programy zmierzające do właściwego retencjonowania wód opadowych. Zmiany klimatu i ich konsekwencje to rzecz oczywista, dlatego też najważniejsze zrealizowane i planowane inwestycje wspierają w Lesznie ideę działań w kierunku adaptacji miasta do tego zjawiska. Przedstawię kilka podstawowych danych z roku 2023. Wodociągi Leszczyńskie działają od 123 lat. Zatrudniają 170 pracowników. Odnotowują roczne przychody na poziomie 50,2 mln zł, natomiast roczna wartość inwestycji to 41,1 mln zł. Wodociągi Leszczyńskie świadczą swoje usługi dla 80 tys. ludzi na obszarze działalności, czyli subregionu leszczyńskiego (miasto Leszno, gmina Święciechowa, gmina Lipno). Spółka dostarczyła odbiorcom średnio 3,4 mln m3 wody rocznie, natomiast odebrała oraz oczyściła średnio 5,5 mln m3 ścieków ogółem ro...