W ramach Międzynarodowych Targów Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA w Poznaniu 18 listopada 2022 r. odbyła się konferencja pt.: „Co z tą łąką?”, organizowana przez Fundację Kwietną pod patronatem miesięcznika „Zieleń Miejska”. W doborowym gronie prelegentów znalazł się Karol Podyma, fundator Fundacji Kwietnej i członek zarządu Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu SAK, a także właściciel firmy lakikwietne.pl, który omówił zagadnienia dotyczące aktualnej sytuacji i perspektyw wdrażania przedsięwzięć związanych z tworzeniem i utrzymaniem łąk kwietnych w polskich miastach.

Weuropejskiej perspektywie początki działań związanych z tworzeniem i odtwarzaniem łąk kwietnych sięgają końca II wojny światowej i dotyczą sytuacji w Wielkiej Brytanii, gdzie z uwagi na konieczność zaspokajania potrzeb związanych z uprawami rolniczymi utracono 98% powierzchni łąk – wyjaśniał podczas konferencji Karol Podyma. – Dlatego też zaistniała tam paląca potrzeba odtwarzania nasion i obszarów łąkowych. Kolejne źródło, z którego wypływa ta idea, to zainteresowanie się niemieckich hodowców dzikimi kwiatami. W Niemczech w XIX w. do obiegu w fachowych kręgach związanych z architekturą krajobrazu weszło pojęcie „blumen viese”, czyli łąki ...